572 868 774, 22 633 05 81

w

warszawa.borczewski@komornik.pl

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Komornik Sądowy Robert Borczewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
Robert Borczewski
Kancelaria Komornicza nr XXII w Warszawie
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa 

Informacje o kancelarii

Informacje dla dłużnika i wierzyciela.

Licytacje komornicze

Licytacje ruchomości i nieruchomości

Spłata zadłużenia

Zobacz jak możesz spłacić swoje zadłużenie

Robert Borczewski

Komornik Warszawa

Kancelaria Komornicza Roberta Borczewskiego mieści się w Warszawie ( Komornik Żoliborz ) przy ulicy Elbląskiej 14. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek 9:00 – 15:00
  • wtorek 9:00 – 15:00
  • środa ( przyjęcia stron ) 8:00 – 17:00 – lub po wcześniejszym umówieniu
  • czwartek 9:00 – 15:00
  • piątek 9:00 – 15:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 22 633 05 81 lub poprzez adres mailowy warszawa.borczewski@komornik.pl

 

Obszar działania Kancelarii Komorniczej podlega właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Powyższe nie dotyczy spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

We wskazanych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję jedynie na obszarze właściwości miejscowej sądu rejonowego, przy którym działa.

W związku z powyższym Komornik Sądowy dla Warszawy Żoliborza Robert Borczewski może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wierzyciel dokonując wyboru komornika zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika

Komornik Sądowy Robert Borczewski działa również na terenie gminy Łomianki oraz Gminy Izabelin.

 

Dostępy elektroniczne

Dostępy Komornika

Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne księgi wieczyste

Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd (ID Kancelarii: 1808)

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

PUE-ZUS

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą

CEIDG

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Aktualne

Licytacje

Licytacje Nieruchomości

Zobacz najnowsze licytacje nieruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego Roberta Borczewskiego.

Licytacje Ruchomości

Aktualne licytacje ruchomości prowadzone przez Kancelarię Komornika Roberta Borczewskiego

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.